VISI

Membangun sistem nilai dalam legasi Malaysia yang sifar toleransi rasuah dan bebas dari penyalahgunaan kuasa.

MISI

Gerakan dari rakyat demi rakyat untuk memulihkan dan membentuk ransformasi dan integriti #NilaiMoralKarakterBangsa Malaysia dengan menghapuskan kereputan akhlak dan segala bentuk korupsi

OBJEKTIF

JIWA
Memperkasa ‘Belief System’ berteraskan Agama

MINDA Perubahan kerangka fikir dengan meletakkan asas Rukun Negara, sistem pendidikan, adaptasi teknologi 4IR

KESEJAHTERAAN FIZIKAL
Perubahan karakter melalui kesedaran dan penguatkuasaan

Latest articles