SIAPA KAMI

#RasuahBusters

Kempen #RasuahBusters adalah gelombang gerakan oleh rakyat demi rakyat untuk menghapuskan budaya memberi/menerima rasuah serta sebarang bentuk penyalahgunaan kuasa di dalam ekosistem di Negara ini. Ia bertujuan membersihkan sistem nilai yang telah korup yang berlaku di segenap lapisan masyarakat tanpa mengira kaum dan agama. #RasuahBuster membentuk kebangkitan rakyat agar menentang najis rasuah yang telah menjadi pandemik dan merosakkan rakyat dan Malaysia. Kempen #RasuahBusters menekankan nilai integriti yang melahirkan moral dan karakter bangsa yang bertamadun dan berjaya. Inilah sebuah gerakan daripada rakyat demi rakyat.

VISI

Membangun sistem nilai dalam legasi Malaysia yang sifar toleransi rasuah dan bebas dari penyalahgunaan kuasa.

MISI

Gerakan dari rakyat demi rakyat untuk memulihkan & membentuk ransformasi dan integriti #NilaiMoralKarakterBangsa Malaysia dengan menghapuskan kereputan akhlak dan segala bentuk korupsi

OBJEKTIF

JIWA
Memperkasa ‘Belief System’ berteraskan Agama

MINDA
Perubahan kerangka fikir dengan meletakkan asas Rukun Negara, sistem pendidikan, adaptasi teknologi 4IR

KESEJAHTERAAN FIZIKAL
Perubahan karakter melalui kesedaran dan penguatkuasaan